Presenting the book “Wereld in Beweging”

De wereld verandert snel. Hoe moeten wij ons op de toekomst voorbereiden? Dat begint met een goed begrip van hoe de wereld feitelijk in elkaar zit, wat de drijvende krachten zijn, hoe machtspolitiek van de grote mogendheden op andere landen inwerkt en aan welke eisen van volkenrecht en politieke ethiek goed beleid hoort te voldoen. Ook de werking van de mondiale economie en van internationale organisaties als de VN, de NAVO en de EU is erg belangrijk.

Dit studieboek geeft een inleiding in de leer van de internationale betrekkingen. Deskundigen leggen helder uit hoe de huidige politieke wereld is ontstaan, wat er op de agenda van het buitenlands beleid staat, en in welke richting de mondiale problematiek zich ontwikkelt.

Wat is het risico op nieuwe oorlogen? Zou de Europese Unie uiteen kunnen vallen? Waarom is er ontwikkelingssamenwerking? Hoe op te treden tegen agressie en schendingen van het volkenrecht en de rechten van de mens? Hoe kunnen kleine, maar welvarende en moderne landen als Nederland en België zich staande houden en voor een veilige toekomst helpen zorgen?

Horen we vooral het nationale belang te behartigen of moeten we ons als echte wereldburgers opstellen? Hoe opbouwende invloed uit te oefenen, als burger, kiezer, politicus, belangenbehartiger of activist voor goede doelen? Relevante vragen die steeds opnieuw, kritisch nadenkend, moeten worden beantwoord om betere resultaten te boeken.

Een handreiking hiervoor biedt het nieuwe Nederlandstalige studieboek Wereld in Beweging – internationale betrekkingen in het mondiale tijdperk, als laatste resultaat van het lectoraat Internationale Vrede, Recht en Veiligheid van De Haagse Hogeschool.

Het boek is samengesteld onder leiding van oud-lector Joris Voorhoeve, samen met onderzoekers uit zijn lectoraat. Het boek bundelt bijdragen – van lectoren, docent- onderzoekers en student-stagiairs – op uiteenlopend terrein, variërend van geschiedenis tot ontwikkelingssamenwerking en van internationaal recht tot economie.

In samenwerking met Uitgeverij Boom Bestuurskunde nodigen wij u graag uit voor de Boekpresentatie op woensdag 19 september 2018.

Programma

15.30 Inloop
16.00 Opening door Geert Neelen, opleidingsmanager Bestuurskunde / Overheids- management, Managementteam Bestuur, Recht Veiligheid
16.05 Aanbieding van het boek door Joris Voorhoeve, oud-lector en fellow van De Haagse Hogeschool
16.10 Reflectie door Luuk van Middelaar, hoogleraar Grondslagen en Praktijk van de Europese Unie aan de Universiteit Leiden, op de vraag: Internationale samenwerking: Hoe lang nog in verval?
16.30 Vragen vanuit de zaal
16.45 Napraten onder het genot van een hapje & drankje
17.30 Einde