De effecten van directe democratie – Een analyse van twee nationale referenda in Nederland

July 2016 University of Leiden Merle Prast Dutch