• Goed bestuur

  J.J.C. Voorhoeve

  Dezer dagen blijkt opnieuw veel misverstand over goed bestuur en democratie te bestaan. Die twee zijn niet aan elkaar gelijk. Waar het om gaat is deugdelijk bestuur samen te stellen dat ook democratisch is omdat er vertrouwen van een meerderheid van de volksvertegenwoordiging is. Goed bestuur is bestuur dat in het belang is van de bevolking op lange termijn. Dat moet dus een  goed te verantwoorden afweging zijn van de verschillende belangen van de diverse groepen, op de lange termijn, want korte termijn belangen en deelbelangen horen niet te domineren. Goed bestuur houdt ook rekening met de belangen van buurlanden, bondgenoten en toekomstige generaties. Daar ontbreekt het vaak aan.

  MORE
 • Verwachte wijzigingen in de wereldpolitieke situatie

  J.J.C. Voorhoeve

  Hoe de oorlog in Oekraïne de ontwikkeling van het wereldsysteem beïnvloedt.

  MORE
 • Laat de Benelux een Europese militaire voorhoede vormen

  4 juni 2023Kees Nederlof en Joris Voorhoeve

  Defensie Unanimiteit onder EU-leden staat een sterke Europese defensie in de weg, schrijven Kees Nederlof en Joris Voorhoeve. Een coalitie van de Benelux met Duitsland en Frankrijk kan dwarsliggers omzeilen.

  MORE
 • Hypersonische wapens: kansen en uitdagingen voor internationale stabiliteit

  1 mei 2023Pablo J. Mathis

  In het afgelopen jaar hebben gebeurtenissen zoals het gebruik van de “Kinzhal” hypersonische raket door Rusland in Oekraïne en de succesvolle test door de VS van een AGM-183 hypersonische raket in december, hypersonische raketten in de schijnwerpers gezet. Nu de oorlog in Oekraïne zijn eerste verjaardag beleeft en de spanningen over Taiwan voortdurend toenemen, worden de vragen over de nieuwe technologie en de gevolgen ervan voor de internationale stabiliteit steeds prangender.

  MORE
 • Maatschappelijke stages

  30 januari 2023Joris Voorhoeve

  In Nederland worden de verschillen tussen hoog- en laag-opgeleiden, veel- en weinigverdieners en groepen van verschillende geografische en culturele of religieuze achtergrond groter. Het Sociaal-Cultureel Planbureau meldt toenemende segregatie. Het geweld tegen hulpverleners, politie en volksvertegenwoordigers groeit. Het vertrouwen in de overheid en de volksvertegenwoordiging wankelt. Het lijkt erop dat de samenhang van de maatschappij en de steun voor een rechtsordelijke democratie afneemt.
  Om die ontwikkelingen te keren kan worden overwogen een systeem in te voeren van maatschappelijke stages.

  MORE
 • Het risico van een nucleair antwoord

  29 januari 2023Joris Voorhoeve, vm Minister van Defensie, en Kees Nederlof, vm ambassadeur nucleaire beveiliging

  Het is niet uitgesloten dat er een gevaarlijke reactie uit Moskou komt op een Oekraïense poging alle door Rusland bezette gebieden te bevrijden. De Russische regering kan gaan escaleren met een “klein” zogenaamd tactisch nucleair wapen tegen Oekraïense troepen of steden. Dan staat de Verenigde Staten voor een vreselijke keuze hoe daarop te reageren.

  MORE

Redactiebeleid
De inhoud van uitgaven van MAKING SENSE is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteur. Ze weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten van de Sen Foundation. Bestuursleden of de directeur selecteren ingezonden bijdragen voornamelijk op hun toegevoegde waarde voor actuele debatten, kwaliteit van redenering en helderheid van uitdrukking. Gevorderde onderzoekers en studenten worden uitgenodigd om conclusies van hun onderzoek te presenteren die relevant zijn voor het overheidsbeleid of om na te denken over belangrijke beleidsvragen. Inzendingen mogen niet langer zijn dan 600 woorden. MAKING SENSE verschijnt regelmatig.