Figuren en bijlagen

Onderstaande figuren zijn afkomstig uit: Joris Voorhoeve (2011),
Negen plagen tegelijk; hoe overleven we de toekomst, Amsterdam: Uitgeverij Contact.

Om de bestanden te downloaden klikt u op uw rechtermuisknop en
kiest u voor Doel opslaan als… en de gewenste locatie op uw computer. Indien een
figuur groter is dan 3 MB is dit aangegeven tussen haakjes.

Figuren:      

Figuur 1.1 – Plagen die elkaar versterken          

Figuur 2.1 – Piramide van Maslow           

Figuur 3.1 – Bevolking per regio (2050) 
                      – legenda           

Figuur 3.2 – Oorzaken van bevolkingsgroei          

Figuur 3.3 – Moedersterfte per 100.000 levend geborenen (2008) (12MB)

Figuur 3.4 – Geboortes en levensverwachting          

Figuur 4.1 – Hongerkaart 2011          

Figuur 4.2 – Bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking (in dollars)(8MB)          

Figuur 6.1 – Conflicten in de wereld (2009)           

Figuur 6.2 – Democides in de 20e eeuw           

Figuur 6.3 – De top 15 van landen met de hoogste militaire uitgaven (2009)           

Figuur 6.4 – De 20 meest problematische staten volgens de Failed States Index 2010           

Figuur 6.5 – De Failed States Index 2010           

Figuur 7.1 – Netto ontbossing per land tussen 2005 en 2010 (in hectares per jaar)           

Figuur 8.1 – Internationale migrantenaantallen (in duizendtallen) in 2009           

Figuur 8.2 – Gebieden met meer dan 10 000 ontheemden (2009)           

Figuur 8.3 – Migrantenstromen in de wereld (in miljoenen). Oorsprong en bestemming van internationale migranten, rond het jaar 2000           

Figuur 8.4 – Landen waaruit de meeste vluchtelingen komen (2009)           

Figuur 8.5 – Landen waaruit meer dan 10 000 asielverzoeken komen per jaar  (2009)           

Figuur 9.1 – Mondiale koolstofemissies tussen 1850 en 2010 door verbranding van fossiele brandstoffen in miljard ton CO₂per jaar           

Figuur 9.2 – Top 10 landen met de hoogste CO₂-uitstoot           

Figuur 9.3 – CO₂-uitstoot per hoofd van de bevolking           

Figuur 10.1 – Map of Freedom 2011           

Figuur 11.1 – Trends die elkaar beïnvloeden           

Figuur 14.1 – Oplossingen die elkaar helpen    

  

Bijlagen:

Bijlage 1 – Verandering mondiale vraag naar voedsel, water en energie, 2000-2050

Bijlage 3 – Samenhang tussen en invloed van schaarstevraagstukken           

Bijlage 4a – Natuurrampen en hun gevolgen: per type ramp, per jaar (1999-2008)           

Bijlage 4b – Natuurrampen en hun gevolgen: per continent, per ontwikkelingsniveau (1999-2008)           

Bijlage 5 – Nederlandse goede doelen met CBF-keurmerk         

Bijlage 6 – Internetverwijzingen      

De figuren en bijlagen mogen alleen ter inzage gedownload worden. Voor ander gebruik dient u eerst toestemming te vragen bij onderstaande organisaties. 

 

Bronnen/copyright:

Figuren:

1.1 – Sen Foundation   

2.1 – Maslow, A. (1998), Toward a psychology of being. Hoboken, NJ, USA: Wiley & Sons; Maslow, A. (1987), Motivation and personality. New York, NJ, USA: Harper Collins Publishers.    

3.1 – United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009), World Population Prospects: The 2008 Revision. http://esa.un.org/unpp     

3.2 – Bongaarts, John (1994), ‘Population Policy Options in the Developing World’, in Science, vol. 263, nr. 5148, pp. 771-776.     

3.3 – Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) (2008), Maternal Mortality. www.healthmetricsandevaluation.org

3.4 – United Nations Population Fund (UNFPA), State of World Population 2010. New York: UNFPA. www.unfpa.org     

4.1 – World Food Programme (2011), Hunger Map. http://www.wfp.org/hunger/map     

4.2 – The World Bank (2010), GNI per Capita, PPP (current international $). http://data.worldbank.org/indicator/ny.gnp.pcap.pp.cd/countries/latest?display=map     

6.1 – Heidelberg Institute for International Conflict Research (2009), Political Conflicts in 2009. www.hiik.de     

6.2 – Rummel, R.J. (1994), Death by Government. New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, zie http://www.hawaii.edu/powerkills/murder.htm     

6.3 – Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) (2010) Yearbook 2010: Military expenditure data, 1999-2009, Chapter 5. Military expenditure, Sam Perlo-Freeman, Olawale Ismail and Carina Solmirano. http://www.sipri.org/yearbook/2010/05     

6.4 – The Fund for Peace en Foreign Policy (2010), ‘Failed States Index Scores 2010’: http://www.fundforpeace.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=452&Itemid=900     

6.5 – Idem.    

7.1 – Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) (2010), Global Forest Resources Assessment 2010. Rome: FAO. www.fao.org/forestry/fra2010     

8.1 – United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009), International Migration 2009. http://www.un.org/esa/population/publications/2009Migration_Chart/ittmig_wallchart09.pdf     

8.2 – United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2010), 2009 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons. http://www.unhcr.org/4c11f0be9.pdf.     

8.3 – United Nations Development Programme (UNDP) (2009), Human Development Report 2009. Overcoming barriers: human mobility and development. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf     

8.4 – United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2010), 2009 Global Trends: Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and Stateless Persons. http://www.unhcr.org/4c11f0be9.pdf     

8.5 – Idem.     

9.1 – Platform Communication on Climate Change (PCCC) (2009), De Staat van het Klimaat 2008. www.klimaatportal.nl     

9.2 – International Energie Agentschap (IEA) (2009), CO2 Emissions from Fuel Combustion, Highlights, 2009 Edition. IEA: Parijs.     

9.3 – J.G.J. Olivier, J.A.H.W. Peters, CBS, PBL en Wageningen UR (2010),
www.compendiumvoordeleefomgeving.nl. CBS, Den Haag PBL, Den Haag/Bilthoven
en Wageningen UR, Wageningen.

11.1 – Sen Foundation     

14.1 – Sen Foundation       

Bijlagen: 
 
1 – Interdepartementale projectgroep Schaarste en Transitie (VROM, BUZA, LNV en EZ) (2009), Schaarste en transitie: Kennisvragen voor toekomstig beleid. Planbureau voor de leefomgeving (PBL).    

2 – Idem.     

3 – Idem.     

4 – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) (2009), World Disaster Report 2009.     

5 – Centraal Bureau Fondsenwerving, www.cbf.nl     

6 – n.v.t.