Onderzoek

Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende onderzoeksprojecten van de Sen Foundation.

Negen plagen tegelijk
Klimaatonzekerheid, burgeroorlogen en strijd om grondstoffen drijven de spanningen in de wereld op. Een op de zeven mensen lijdt dagelijks honger. Ondertussen blijft de wereldbevolking groeien. De wisselwerking van consumptiegroei van de rijken met de diepe armoede en zwak of kwaadaardig bestuur in derdewereldlanden, verspreiding van wapens en nieuwe ziekten wordt desastreus als zij niet door beter beleid wordt gekeerd.

In Negen plagen tegelijk laat Joris Voorhoeve zien wat iedereen zelf kan ondernemen, wat Nederland kan bijdragen en hoe de Europese Unie en de VN de grote vraagstukken kunnen aanpakken. Persoonlijke geschiedenissen van mensen die onrecht aanvechten bewijzen wat een verschil geïnspireerde personen kunnen maken. Ze geven de lezer moed de bedreigingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden.

Negen plagen tegelijk; hoe overleven we de toekomst, verscheen op 27 april 2011 bij Uitgeverij Contact.

Reacties op het boek kunt u achterlaten via het contactformulier (zie: contact).

100 Kansen
Eind 2013 verschijnt een nieuw boek over 100 veelbelovende mogelijkheden om mondiale vraagstukken effectiever aan te pakken.

Anti-internationalisme
In de laatste tien jaar is de vanzelfsprekendheid van steun voor internationale samenwerking in Nederland verdwenen. Dit bleek duidelijk bij de meerderheid
van nee-stemmers tegen het referendum over het nieuwe verdrag voor de Europese Unie. Het blijkt ook uit enigszins afnemende steun voor ontwikkelingssamenwerking.

De opkomst van dit anti-internationalisme is niet uniek. In vrijwel alle democratieën zijn vergelijkbare verschijnselen als in Nederland te vinden. Politieke stromingen als het Vlaams Blok, Leefbaar Nederland (de Fortuynopstand), PVV en vergelijkbare bewegingen in Scandinavische landen, Australië, de VS, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Italië hebben gemeen dat zij vooral de ontevreden kiezers mobiliseren op grond van hun afkeer van politici en eerder bestaande politieke partijen.

Dit project richt zich op de kenmerken van de anti-internationalistische stromingen, de achtergronden van de partijen en de motivaties van de kiezers.

Jihadistisch extremisme in Noord-Afrika
In tegenstelling tot de grote internationale belangstelling voor het Midden-Oosten en Afghanistan is er weinig aandacht besteed aan de opkomst van jihadistisch extremisme in Noord-Afrika. Sinds het begin van de 21e eeuw opereert vanuit Algerije een netwerk onder de naam “Al Qaida in the Islamic Maghreb” (AQIM). Dit netwerk heeft vertakkingen in landen als Algerije, Mali, Mauritanië, Niger, Nigeria, Senegal, Tsjaad.

Het doel van dit onderzoek is het bieden van een toegankelijk overzicht van actuele ontwikkelingen op het gebied van extremistische jihadistische organisaties AQIM in Algerije en Boko Haram in Nigeria.

Dit onderzoek wordt gedaan in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en uitgevoerd in samenwerking met de faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie

Seksueel geweld in Oost-Congo
In het oosten van de Democratische Republiek Congo manifesteert seksueel geweld zich als een oorlogswapen dat gebruikt wordt door alle gewapende groeperingen. Jaarlijks worden in deze regio tienduizenden vrouwen en kinderen slachtoffer van verkrachting. ‘It has become more dangerous to be a woman than a soldier in modern war’, schreef Patrick Cammaert, voormalig commandant van de VN-vredesmissie in Oost-Congo.

Wat is de achtergrond van het gewapend conflict in Oost-Congo? Waarom komt juist in deze regio seksueel geweld zo vaak voor? Biedt het justitieel systeem van Congo geen bescherming tegen deze gruwelijke misdaden? Hoe kan de situatie worden verbeterd? Wat is de rol van de internationale gemeenschap?

De resultaten van dit onderzoek zijn gepubliceerd in de Internationale Spectator (zie: publicaties).