Deze pagina geeft een overzicht van de verschillende onderzoeksprojecten van de Sen Foundation.

100 Kansen
Er wordt gewerkt aan een nieuw boek over 100 veelbelovende mogelijkheden om mondiale vraagstukken effectiever aan te pakken.
Verwachte publicatie: eind 2017.

Handboek Internationale Betrekkingen
Handboek Internationale Betrekkingen voor Bachelor-Onderwijs. Dit wordt samengesteld met de Haagse Hogeschool.
Samenstellers: Saskia Rademaker (Haagse Hogeschool) en Joris Voorhoeve.
Verwachte publicatie: voorjaar 2017.

Ten Scourges
De Engelse, geactualiseerde vertaling van Negen Plagen Tegelijk, waarbij de problematiek van internationale criminaliteit is toegevoegd.
Verwachte publicatie: juni 2016.

Veilige gebieden
Twintig jaar geleden viel de enclave Srebrenica die door de VN tot ‘veilig gebied’ was verklaard. De Bosnisch-Servische generaal Mladic veroverde op 11 juli 1995 deze vallei waar 40.000 vluchtelingen verbleven. De Nederlandse blauwhelmen wisten het niet te voorkomen en daarna werden duizenden Bosnische mannen vermoord.

Hádden deze gruweldaden voorkomen kunnen worden? Welke rol speelden Nederland, de VN, de bondgenoten? De schaamte over deze genocide blijft aan Nederland knagen. Joris Voorhoeve was destijds minister van Defensie en hij gaat in dit boek de pijnlijkste vragen, ook voor hemzelf, niet uit de weg. Hij voert nieuw feitenmateriaal aan en kijkt vooruit. Hij stelt tevens de vraag of de lessen die we uit dit falen moeten trekken, goed worden toegepast. Er worden nog steeds grote aantallen mensen in oorlogen vermoord, nu weer in Syrië en Noord-Irak. Hoe kan de internationale gemeenschap bedreigde burgers in oorlogstijd beschermen?

Amsterdam: Atlas-Contact, 1 juli 2015, 424 p.
€ 21,99 te bestellen via de boekhandel.

U kunt ook het Nederlandse persbericht en het Engelse persbericht bekijken.

Negen plagen tegelijk
Klimaatonzekerheid, burgeroorlogen en strijd om grondstoffen drijven de spanningen in de wereld op. Een op de zeven mensen lijdt dagelijks honger. Ondertussen blijft de wereldbevolking groeien. De wisselwerking van consumptiegroei van de rijken met de diepe armoede en zwak of kwaadaardig bestuur in derdewereldlanden, verspreiding van wapens en nieuwe ziekten wordt desastreus als zij niet door beter beleid wordt gekeerd.

In Negen plagen tegelijk laat Joris Voorhoeve zien wat iedereen zelf kan ondernemen, wat Nederland kan bijdragen en hoe de Europese Unie en de VN de grote vraagstukken kunnen aanpakken. Persoonlijke geschiedenissen van mensen die onrecht aanvechten bewijzen wat een verschil geïnspireerde personen kunnen maken. Ze geven de lezer moed de bedreigingen van de 21ste eeuw het hoofd te bieden.

Negen plagen tegelijk; hoe overleven we de toekomst, verscheen op 27 april 2011 bij Uitgeverij Contact.

Reacties op het boek kunt u achterlaten via het contactformulier (zie: contact).

Overige publicaties
Bekijk hier de lijst van papers en artikelen van freelance medewerkers en vrijwilligers van de Sen Foundation.