Onderzoek

Een overzicht van onderzoeksprojecten van de Sen Foundation

Publicaties

 • Armoedebestrijding
  • Milleniumdoel 2: Alle kinderen naar school

   May 2016Sen FoundationJacintha van der Plas, Msc.Dutch

   Zo luidt Millenniumdoel 2, opgesteld in de Millenniumverklaring van 2000, om wereldwijd voor 2015 de grote problemen op het gebied van onderwijs aan te pakken (NCDO, www.NCDO.nl). In ontwikkelingslanden gaan miljoenen kinderen niet naar school. Zij worden thuis gehouden om een bijdrage te leveren aan het gezinsinkomen en het huishouden. Verplicht en toegankelijk basisonderwijs is een belangrijk middel in de strijd tegen armoede. Onderwijs geeft kinderen kennis en hiermee de kans zich verder te ontwikkelen. Zo krijgen zij meer kansen voor de toekomst.

   Download Article
   Alle kinderen naar school - Millenniumdoel 2
  • De rol van multinational in de strijd tegen armoede

   May 2013Sen FoundationRogier van VoordenDutch

   In 2010 leefden er wereldwijd 1.2 miljard mensen onder de extreme armoedegrens van 1.25 dollar per dag. Een van de targets van het eerste Millennium Ontwikkelingsdoel, waarin wordt gestreefd naar het eindigen van honger en armoede, betreft het halveren van het aantal mensen ten opzichte van 1990 dat zich onder deze grens bevindt (United Nations, 2013a:6-7). De Millennium Ontwikkelingsdoelen zijn acht doelen die in 2000 door 189 landen zijn aangenomen en die grotendeels in 2015 behaald dienen te worden (United Nations, 2006:26). In delen van Azië worden het eerste Millennium Ontwikkelingsdoel grotendeels behaald. Echter, in Afrika en in de armere landen van Azië is dit niet het geval.

   Download Article
   De rol van multinationals in de strijd tegen armoede De rol van multinationals in de strijd tegen armoede (korte versie)
  More Articles
 • Economie en Financiën
  • Een betere belasting op vermogen?

   2012‐2014Sen FoundationR.P. (Robert) van der Laan, L. (Lebna) de Voogd – el Mhamdi, J.J.F. (Joost) Weekers en O.L.A. (Olaf) WildersDutch

   Dit rapport beoogt te onderzoeken of en hoe de belastingheffing op (winst uit) vermogen kan worden verbeterd (lees: verhoogd), met als mogelijk effect dat de fiscale druk op arbeid kan worden verlaagd, ten gunste van werkgelegenheidsgroei.

   Download Article
   Vermogensbelasting
  More Articles
 • Klimaat en Ecologie
  • Het CO2 probleem – Een paper over het verminderen van CO2 in de atmosfeer

   May 2013Sen FoundationRogier van VoordenDutch

   De temperatuur op aarde stijgt de afgelopen decennia gestaag. Deze temperatuurstijging wordt mede veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen. Door broeikasgassen in de atmosfeer kan de warmte van zonnestralen minder goed worden afgevoerd. De lucht wordt vervuild door verschillende broeikasgassen. Als men het over broeikasgassen heeft zijn koolstofdioxide, methaan, stikstofdioxide en zwaveldioxide de bekendste.

   Download Article
   Het CO2 probleem - Een paper over het verminderen van CO2 in de atmosfeer
  • Plastic soep

   January 2014Sen FoundationJacintha van der Plas, Msc.Dutch

   Oceanograaf Charles Moore voer in 1997 met zijn catamaran van Hawaï naar Californië via de golfstroom van de Grote Oceaan. Dit gedeelte van de Grote Oceaan is relatief windstil en wordt daarom door de meeste zeilers gemeden. Moore ontdekt in het oostelijk deel van de golfstroom een fenomeen dat later de naam ‘Great Pacific Garbage Patch’1 zou krijgen, ofwel ‘plastic soep’. Wat hij zag was een enorme hoeveelheid drijvend afval, veelal plastic. In het gebied bleek een enorme plastic soep te drijven, samengesteld uit allerlei soorten afval: visnetten, petflessen, flessendopjes, tandenborstels en ook minuscuul kleine plastic deeltjes die hem, ironisch genoeg, aan minestronesoep deden denken.

   Download Article
   Plastic Soep
  More Articles
 • Lezingen en (Media) Artikelen
  • Veilige Gebieden? Falen en Slagen bij het Beschermen van Burgers in Oorlog.

   2015Atlas ContactJoris VoorhoeveDutch and German
   Download Article
   Persbericht-Veilige-Gebieden
  • Opmerkingen Joris Voorhoeve op de Duits-Nederlandse Conferentie

   November 2010Duits-Nederlandse ConferentieJoris VoorhoeveDutch and German

   Goed bestuur van een land vereist goed functionerende instellingen en zelfstandig denkende mensen. In Nederland is steeds aangenomen dat aan beide voorwaarden ruim werd voldaan. Maar de onrust over de recente verkiezingen en de kabinetsformatie toont weinig reden voor tevredenheid. Veel commentatoren in binnen- en buitenland en Nederlandse burgers en instellingen zijn bezorgd over de groei van wat losjes rechts populisme wordt genoemd. Wat is dit verschijnsel, wat zijn de oorzaken en mogelijke gevolgen?

   Download Article
   Opm-NedDuitse-Conf-2010-Dutch Opm-NedDuitse-Conf-2010-German
  More Articles
 • Overig
  • De effecten van directe democratie – Een analyse van twee nationale referenda in Nederland

   July 2016University of LeidenMerle PrastDutch

   In western democracies there are signs of a democratic recession, there is a decline in political participation levels, and there is little trust in governing institutions. In response, a popular remedy that is often proposed by scholars and politicians is direct democracy. As direct democracy allows citizens to directly vote on questions, it is argued that it has the potential to increase the political participation of citizens and decrease political dissatisfaction. The goal of this thesis is to research whether these claimed effects about direct democracy are observed when analysing two national referenda in the Netherlands.

   Download Article
   De effecten van directe democratie - Een analyse van twee nationale referenda in Nederland
  • Moderne slavernij

   Sen FoundationHannah UijterlindeDutch

   Slavernij bestaat vandaag de dag nog steeds, ondanks de ‘Universal Declaration of Human Rights’ uit 1948 en het aanvullend verdrag uit 1956 inzake de afschaffing van de slavernij en met slavernij vergelijkbare praktijken. Wie zijn de slachtoffers en wat kan er gedaan worden?

   Download Article
   Moderne slavernij
  More Articles
 • Summer School
  • Summer School

  More Articles
 • Veiligheid
  • Kleine Wapens: bestaand beleid en kansen voor ontwikkeling

   Sen FoundationDutch

   Er vallen ongeveer 500.000 doden per jaar als gevolg van de wijdverspreide beschikbaarheid van SALW (Small Arms and Light Weapons). Hoewel ze groot zijn, zijn de gevolgen van wapenbezit en handel in westerse landen als Nederland, de VS en Zwitserland niet zo breed als in conflictgebieden: “An estimated 300,000 intentional firearms deaths occur annually from armed conflict. Another 200,000 people are killed in countries that are ‘peaceful’. Millions more suffer lifethreatening injury. Less developed countries generally face higher rates of firearms homicide, while developed countries grapple more with firearm suicides.” (Small Arms Survey, 2001: Executive Summary: Ch 6). Er zijn dus veel onnodige doden die voorkomen kunnen worden door wapenwetgeving en veiligheidsmaatregelen aan te scherpen. Maar wapens worden ook gebruikt met niet dodelijke gevolgen zoals verwonding of brengen sociale schade toe door bedreiging, afpersing en andere vormen van corruptie.

   Download Article
   Kleine Wapens Beleid
  • Jihadisme in Noordelijk Afrika

   2012Sen Foundation and Nederlandse Defensie AcademieSoumia Ait-Hida, Theo BrinkelDutch

   Sinds de jaren negentig zijn op veel plaatsen in de wereld jihadistische terroristische organisaties actief. Zoals bijvoorbeeld in Afghanistan, Irak, Indonesië en Somalië. Niet alleen ver weg, ook in het meer nabije Noord Afrika baart een terroristische organisatie die zichzelf noemt “Al-Qaida in de Islamitische Maghreb” (AQIM), de nodige zorgen. En in het olierijke Nigeria, een dichtbevolkt land op de scheidslijn tussen islam en christendom, lijkt de ideologie van al-Qaida in opkomst met het optreden van de terroristische organisatie “Boko Haram”, die alles wat westers is verwerpelijk vindt.

   De voorliggende rapportage bevat de tweede druk van een analyse van twee jihadistische extremistische organisaties en bewegingen in Noordelijk Afrika. De voorbeelden – AQIM en Boko Haram – zijn genomen uit de landen van de Maghreb, de Sahel en het grensgebied tussen islam en christendom.

   Download Article
   Jihadisme in Noordelijk Afrika
  More Articles
 • Vredesopbouw en conflictpreventie
  • Rehabilitatie en integratie van oorlogskinderen

   May 2013Sen FoundationJacintha van der Plas, Msc.Dutch

   Amadu is een kindsoldaat. Op 15 jarige leeftijd wordt zijn dorp in Sierra Leone overvallen door het Revolutionary United Front (RUF). Het dorp wordt platgebrand, spullen vernield, mensen vermoord. Het RUF is gekomen om kinderen te rekruteren als soldaten en te vechten tegen de corrupte overheid van de All Peoples Congress (APC). Amadu’s vader wordt voor zijn ogen vermoord. Als Amadu zich niet vrijwillig aansluit bij de RUF zal ook hij vermoord worden. Zonder keuze sluit hij zich aan bij de RUF, waar hij tien jaar lang zal verblijven als kindsoldaat. Als hij op zijn 25e de rebellengroep mag verlaten is zijn dorp verwoest en koestert hij verbitterde gevoelens. Amadu weet niet waar zijn familie is, of zij überhaupt nog in leven zijn. Hij heeft geen opleiding, geen geld, geen huis en weet niet waar hij naartoe moet.

   Download Article
   Rehabilitatie en integratie van oorlogskinderen
  • Kleine Wapens: bestaand beleid en kansen voor ontwikkeling

   Sen FoundationDutch

   Er vallen ongeveer 500.000 doden per jaar als gevolg van de wijdverspreide beschikbaarheid van SALW (Small Arms and Light Weapons). Hoewel ze groot zijn, zijn de gevolgen van wapenbezit en handel in westerse landen als Nederland, de VS en Zwitserland niet zo breed als in conflictgebieden: “An estimated 300,000 intentional firearms deaths occur annually from armed conflict. Another 200,000 people are killed in countries that are ‘peaceful’. Millions more suffer lifethreatening injury. Less developed countries generally face higher rates of firearms homicide, while developed countries grapple more with firearm suicides.” (Small Arms Survey, 2001: Executive Summary: Ch 6). Er zijn dus veel onnodige doden die voorkomen kunnen worden door wapenwetgeving en veiligheidsmaatregelen aan te scherpen. Maar wapens worden ook gebruikt met niet dodelijke gevolgen zoals verwonding of brengen sociale schade toe door bedreiging, afpersing en andere vormen van corruptie.

   Download Article
   Kleine Wapens Beleid
  More Articles

Boeken

Click hier om alle boeken te bekijken

 • Wereld in beweging

  16 augustus 2019Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer

  Wereld in Beweging - Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse KeizerEen nieuwe en derde druk is verschenen in augustus 2021

  De wereld verandert snel. Hoe moeten wij ons op de toekomst voorbereiden? Dat begint met een goed begrip van hoe de wereld feitelijk in elkaar zit, wat de drijvende krachten zijn, hoe machtspolitiek van de grote mogendheden op andere landen inwerkt en aan welke eisen van volkenrecht en politieke ethiek goed beleid hoort te voldoen. Ook de werking van de mondiale economie en van internationale organisaties als de VN, de NAVO en de EU is erg belangrijk.

  Dit studieboek geeft een inleiding in de leer van de internationale betrekkingen. Deskundigen leggen helder uit hoe de huidige politieke wereld is ontstaan, wat er op de agenda van het buitenlands beleid staat, en in welke richting de mondiale problematiek zich ontwikkelt.

  Wat is het risico op nieuwe oorlogen? Zou de Europese Unie uiteen kunnen vallen? Waarom is er ontwikkelingssamenwerking? Hoe op te treden tegen agressie en schendingen van het volkenrecht en de rechten van de mens? Hoe kunnen kleine, maar welvarende en moderne landen als Nederland en België zich staande houden en voor een veilige toekomst helpen zorgen? Horen we vooral het nationale belang te behartigen of moeten we ons als echte wereldburgers opstellen? Hoe is er opbouwende invloed uit te oefenen, als burger, kiezer, politicus, belangenbehartiger of activist voor goede doelen?

  Dat zijn relevante vragen die steeds opnieuw, kritisch nadenkend, moeten worden beantwoord om betere resultaten te boeken. Wereld in Beweging is een handreiking daarvoor.

  Koop het boek hier

 • Veilige Gebieden

  1 juli 2015 Joris Voorhoeve

  In 1995 werd de enclave Srebrenica, die tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië door de VN was uitgeroepen tot ‘veilig gebied’, onder de voet gelopen door Servische troepen. Srebrenica telde ongeveer 40.000 Bosniërs. De VN-blauwhelmen uit Nederland die daar gestationeerd waren, waren niet in staat om het gebied te verdedigen. De agressors, onder leiding van generaal Ratko Mladic, doodden vele duizenden Bosniërs. Ongeveer 7.500 mensen worden nog vermist. Velen van hen werden in de jaren daarna dood teruggevonden in massagraven.

  Hoe had deze gruweldaad voorkomen kunnen worden? Wat was de rol van de Nederlandse blauwhelmen, de VN en de geallieerden? Deze massamoord roept veel vragen op. In dit boek heeft Joris Voorhoeve nieuw materiaal toegevoegd aan de vele bestaande studies. Het boek onderzocht ook veertien andere gevallen van zeer kwetsbare concentraties van burgers en vluchtelingen die ernstige risico’s liepen op massamoord in verschillende landen en regio’s.

  Het doel van het boek is om beter ‘veilig gebied’-beleid van de VN te helpen ontwerpen, gebaseerd op de mislukkingen uit het verleden. Het boek trekt daartoe vijftig belangrijke beleidsconclusies. De auteur, die destijds in het Nederlandse kabinet zat, concludeert dat tijdige inzet van luchtmacht het cruciale middel is om dergelijke bevolkingsgroepen te redden. Zijn hypothese is, dat in het geval van Srebrenica de VN-secretaris-generaal niet bereid was de beloften aan de Nederlandse regering na te komen dat adequate luchtmacht de lichtbewapende en kleine groep vredeshandhavers zou bijstaan, een cruciale omissie was. Ook hadden Groot-Brittannië en Frankrijk met de VS afgesproken op dat moment geen luchtmacht in te zetten tegen het Servische leger. De enclave viel door gebrek aan steun.

  De inhoud van dit boek was het onderwerp van een prime-time televisiedocumentaire van een uur in 2015. Daarop volgde een officieel onderzoek, in opdracht van het Nederlandse kabinet, naar het beleid van de drie bondgenoten. Onwil om inlichtingenbestanden uit die tijd te delen leidde tot een onbeslist debat, dat twijfel zaaide over de veronderstelling dat gebrek aan luchtmacht cruciaal was. De auteur blijft echter bij deze veronderstelling.

  Amsterdam: Atlas-Contact

  Koop het boek hier