De Sen Foundation is een onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met internationale vraagstukken, zoals armoedebestrijding, conflictpreventie en mondiale langetermijnproblemen.

Deze stichting is vernoemd naar Amartya Sen (1933), een bekende Indiase econoom, filosoof en Nobelprijswinnaar, verbonden aan de Universiteit van Harvard.

Doelstelling
In de statuten is vastgelegd dat de stichting ten doel heeft het verrichten van wetenschappelijk onderzoek naar internationale samenwerking, in het bijzonder ten behoeve van ontwikkelingslanden en de mondiale vraagstukken die met hun armoedeproblemen verband houden en voorts het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin van het woord.

Activiteiten
De Sen Foundation dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk, en tracht haar doel onder meer te bereiken door het uitvoeren van onderzoeksopdrachten van officiële en particuliere organisaties voor humanitaire hulp en internationale samenwerking, het publiceren van onderzoeksresultaten, alsmede het geven van cursussen en lezingen.

Registratie
De Sen Foundation is geregistreerd in het handelsregister onder de naam Stichting Onderzoek Internationale Samenwerking (KvK: 27363146) en is gevestigd te ‘s-Gravenhage.

Bankrekening: 55.03.77.778, ABN AMRO te Den Haag