De Sen Stichting adviseert inzake diverse aspecten van internationale samenwerking door o.a. analytische bijdragen aan de Adviesraad Internationale Vraagstukken.

Voorts adviseert de Sen Stichting instanties en personen in binnen- en buitenland inzake internationale samenwerking, in het bijzonder voor armoedebestijding en wederopbouw na gewapende conflicten.