Here you find information about the project “Immediate Basic Needs of Refugees” in three languages: in English, German, and Dutch.

 
Immediate Basic Needs of Refugees

European students living in The Netherlands have taken the initiative to support refugees with urgent basic needs, particularly in Germany, in which country very large numbers of traumatised and needy refugees from the war in Syria arrive. The initiative aims to link suppliers of basic goods like clothing, blankets, sanitation products and heaters to the refugee locations and camps with the most urgent needs in Germany. This Immediate Support for Refugees “ISR” is in direct contact with refugees, volunteers, relevant organizations, companies and manufacturers. Our belief is that every human being has the right to be treated with not only basic human needs, but also human dignity and integrity.

In October 2015, members of ISR travelled to Germany to investigate the needs of different refugee sites, receiving first hand and authentic information regarding the refugee situation in the states of North-Rhein Westphalia and Bavaria. Many refugee camps receive support from local communities and humanitarian organizations. However, regarding basic human needs supplies, the team found that there was a large deficit in essential daily needs.

ISR aims to fill urgent gaps in essential products and timely delivery of such goods. ISR works with several humanitarian organizations in Germany and is in close contact with refugees in different campsites. ISR tries to find fast and low-cost solutions to reach as many needy as possible.

=============================================================================
The Sen Foundation is an ANBI, a Public Benefit Organisation (PBO). Natural and legal persons making donations to a PBO may deduct their gifts from their Dutch income tax or corporate income tax.
=============================================================================

 
Sofortige Unterstützung für Flüchtlinge (ISR)

ISR organisiert Flüchtlingshilfe in Deutschland. Die Initiative verbindet Flüchtlingsheime mit potentiellen Spendern. ISR steht in direktem Kontakt mit Flüchtlingen, Ehrenamtlichen, Firmen und Herstellern. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch es verdient mit essentiellen Produkten versorgt, und mit Würde und Integrität behandelt zu werden.

Im Oktober 2015 haben ehrenamtliche Mitglieder von ISR verschiedene Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland besucht. Während dieses Besuchs wurden Informationen zur momentanen Flüchtlingssituation in NRW und Bayern gesammelt. Die Zivilgesellschaft in Deutschland leistet großartige Arbeit damit Flüchtlinge in verschiedenen Unterkünften mit Sachspenden zu unterstützen. Des Weiteren ist uns bewusst geworden, dass die Flüchtlingsheime meist einen Überschuss an bestimmten Produkten haben, wobei andere essentielle Waren komplett fehlen.

ISR hat es sich zum Ziel gemacht diese Lücken zu füllen und Flüchtlingsheime mit essentiell notwendigen Produkten zu versorgen. ISR arbeitet mit verschiedenen humanitären Organisationen und steht in direktem Kontakt mit Flüchtlingen in verschiedenen Unterkünften.

 
Acute Noodhulp voor Vluchtelingen

Europese studenten die woonachtig zijn in Nederland hebben het initiatief genomen om vluchtelingen te steunen en hen te helpen voorzien in urgente basisbehoeften. Zij richten zich met name op de vluchtelingen in Duitsland, waar behoeftige en getraumatiseerde vluchtelingen in groten getale arriveren als gevolg van de oorlog in Syrië. Het project heeft als doel leveranciers van basisproducten zoals kleren, dekens, sanitaire producten en verwarmingen te koppelen aan de vluchtelingenkampen in Duitsland met de meest urgente behoeften. ISR (Immediate Support for Refugees) staat direct in contact met vluchtelingen, vrijwilligers, relevante organisaties, bedrijven en fabrikanten. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens het recht heeft toegang te hebben tot fundamentele basisproducten en met waarde en integriteit behandeld te worden.

In oktober 2015 zijn medewerkers van ISR naar Duitsland gereisd om de vraag naar basisproducten in kaart te brengen op verschillende vluchtelingenlocaties. In de staten Noordrijn-Westfalen en Beieren verzamelden zij informatie tevens direct bij de vluchtelingen zelf.
Veel vluchtelingenkampen ontvangen veel steun van de lokale gemeenschap en humanitaire organisaties. Echter, er blijkt een gebrek te zijn aan de toevoer van essentiële basisproducten en aan logistieke flexibiliteit tussen de kampen.

ISR heeft als doelstelling het gat te dichten tussen het gebrek aan fundamentele basisproducten en het tekort aan logistieke flexibiliteit, om zo de vluchtelingen van adequate en voldoende hulp te voorzien. ISR werkt samen met verscheidene humanitaire organisaties in Duitsland en staat in direct contact met vluchtelingen in de verschillende kampen. ISR voorziet in snelle oplossingen voor de urgente behoeften van vluchtelingen.

=============================================================================
De Sen Foundation is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting kunnen daarom in uw administratie worden opgenomen onder aftrekposten voor de inkomstenbelasting.
=============================================================================