Veilige Gebieden? Falen en Slagen bij het Beschermen van Burgers in Oorlog.

2015 Atlas Contact Joris Voorhoeve Dutch and German

Welke maatregelen moet de internationale gemeenschap nemen om groepen burgers te beschermen in een oorlog die niet door buitenlands ingrijpen beëindigd kan worden? Hoe kan de Responsibility to Protect beter worden uitgevoerd? Dit boek tracht hierop antwoorden te geven door lessen te trekken uit het falen en slagen van een aantal interventies en vredesoperaties. Hoofdonderwerp is Srebrenica. Er worden 15 crises vergeleken. In acht gevallen slaagden leden van de internationale gemeenschap erin succesvol in te grijpen. In zeven is dit ernstig mislukt.