Vijfde lustrum Universiteit voor Humanistiek

UvH viert 25e verjaardag met eredoctoraten voor Nobelprijswinnaar Amartya Sen, Carol Ryff en Joan Tronto

Woensdag 29 januari 2014 viert de Universiteit voor Humanistiek haar vijfde lustrum met de Dies Natalis A meaningful life in a just society. Tijdens deze plechtigheid worden eredoctoraten uitgereikt aan drie gerenommeerde wetenschappers, die ieder een grote inspiratiebron zijn voor het onderzoek en onderwijs van de universiteit: Nobelprijswinnaar prof. dr. Amartya Sen, prof.dr. Carol Ryff en prof.dr. Joan Tronto.

Prof.dr. Amartya Sen is hoogleraar filosofie en economie aan Harvard University. In 1998 kreeg hij de Nobelprijs voor Economie en van 1998 tot 2004 was hij Master of Trinity College in Cambridge. Hij is een veelzijdig academicus en invloedrijk denker. Een veelgebruikte benadering van hem is de zogenaamde Capability approach, een filosofisch model om over vrijheid en gelijkheid na te denken. Ook stond hij aan de wieg van een van de belangrijkste alternatieve welvaartsmetingen, de Human Development Index van de Verenigde Naties. Sen schreef onder andere Development as Freedom, Rationality and Freedom, The Argumentative Indian, Identity and Violence. In 2009 verscheen van zijn hand het alom geprezen The idea of Justice, dat dit jaar in Nederland is uitgegeven met de titel Het idee van rechtvaardigheid.

Psychologe prof.dr. Carol Ryff is hoogleraar aan de University of Wisconsin en directeur van het Institute on Aging, waar ze onder meer het onderzoeksproject MIDUS coördineert, een longitudinale studie naar ouder worden. In deze studie wordt zowel gekeken naar sociale, als psychologische, gedragsmatige en biologische factoren, die een rol spelen in het ouder worden. Ryff ontwikkelde een eigen concept van welzijn (well-being), dat ook gebruikt wordt in theorievorming over zingeving. Haar theorie speelt vaak een rol in multidisciplinair onderzoek naar thema’s als welzijn, gezondheid, weerbaarheid en goed ouder worden.

Prof.dr. Joan Tronto, werkzaam aan de vakgroep politicologie van de Universiteit van Minnesota, schreef in 1993 het invloedrijke Moral Boundaries. Ze is vooral bekend vanwege haar theorie van de zorgethiek, waarin ze een aantal tekorten blootlegt van de algemene ethische theorie. Haar interdisciplinaire concept van zorg is vooral ook een politiek concept. Zorg is volgens Tronto de ethische kern van democratie: het construeren van samenleven, waarbij mensen altijd zorg-gever en zorg-ontvanger zijn.

Sinds haar oprichting in 1989 houdt de Universiteit voor Humanistiek zich bezig met wetenschappelijk onderzoek naar sociale, ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken. Ook zet zij zich in voor de praktische toepassing van de ontwikkelde kennis en de opleiding van creatieve en kritische professionals. Hiermee geeft ze invulling aan haar missie om met wetenschappelijk onderzoek en onderwijs vanuit een humanistische visie bij te dragen aan een humane samenleving en een zinvol bestaan voor ieder mens. Sociale verantwoordelijkheid en individuele autonomie gaan daarbij hand in hand. De Universiteit voor Humanistiek is dan ook zeer verheugd dat zij op haar 25e verjaardag eredoctoraten mag uitreiken aan deze drie wetenschappers die zowel in theorie als in praktijk een indrukwekkende bijdrage hebben geleverd aan de menswetenschappen in het algemeen, en de missie van de humanistiek in het bijzonder.

Ter ere van beide eredoctoraten organiseert de Universiteit voor Humanistiek het internationale congres A meaningful life in a just society, Investigating Well-Being and Democratic Caring, op 30 en 31 januari 2014. Zie: www.uvh.nl/anniversaryconference.

Impressie Dies Natalis: Nobelprijswinnaar Amartya Sen, Carol Ryff en Joan Tronto ontvangen eredoctoraten van 25 jarige UvH

“We zijn 25 jaar. Dat is jong voor een universiteit, zeker in een cultuur waarin de leeftijd van instellingen veel aanzien geeft. Maar 25 jaar is een prachtige leeftijd: we zijn oud genoeg om volwassen te zijn, jong genoeg om onze idealen hoog te houden,” aldus verwelkomde rector prof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders de aanwezigen bij de 25e Dies Natalis van de Universiteit voor Humanistiek woensdag 29 januari 2014. Tijdens de feestelijke plechtigheid werden eredoctoraten uitgereikt aan Nobelprijswinnaar prof.dr. Amartya Sen, Carol Ryff en Joan Tronto.

(Foto’s van Lilian van Rooij)

Gerty Lensvelt-Mulders:“De Universiteit voor Humanistiek is 25 jaar geleden opgericht als academische opleiding voor humanistisch geestelijk verzorgers. We zijn jong en hebben idealen. Concepten als menselijke waardigheid, rechtvaardigheid en vrijheid nemen in ons onderwijs en onderzoek een centrale plaats in. We hechten grote waarde aan zelf ontplooiing, educatie en Bildung. We geloven in het belang van individuele autonomie, maar weten ook dat we als mensen afhankelijk van elkaar zijn en elkaar nodig hebben. En we geloven dat we samen verschil kunnen maken.

Intussen zijn we volwassen. We zijn onafhankelijk, zelfstandig, en nemen volledige verantwoordelijkheid voor ons wetenschappelijk werk. Na 25 jaar is de Universiteit voor Humanistiek uitgegroeid tot een academische werkplaats van multidisciplinair onderzoek, waarbij een sterke band bestaat tussen geesteswetenschappen en sociale wetenschappen. Een plaats ook waarin complexe concepten zorgvuldig worden doordacht en empirisch onderzocht. Vanuit het besef dat de grote uitdagingen van onze samenleving alleen kunnen worden aangegaan als we oog hebben voor hun complexiteit.

In de voorbereiding op deze dag kwam ik een paper tegen van David Goodhart, A post liberal future. Tot mijn verrassing vond ik bij hem een prima definitie van ons onderzoek. In ons onderzoek proberen we mensen te vangen in hun zogenaamde messy reality. That is the complexity of everyday life and the struggle to make our own small lives meaningful in a global world.

Een betere wereld, stapje voor stapje, begint met goed onderwijs. Als ik het over 25 jaar UvH heb, kan dat niet zonder het te hebben over onze studenten. Want zij zijn de beste! De UvH leidt creatieve en kritische professionals op die een actieve rol kunnen spelen in het sociale debat. Jonge academici die worden opgeleid voor banen waarin ethisch besef, integriteit en verantwoordelijkheid belangrijke waarden en uitdagingen zijn. Bedankt, alumni en studenten: voor 25 jaar debatteren, argumenteren, en leren in een goede sfeer.”

Tijdens de Dies werden toespraken gehouden door Boris van der Ham, voorzitter van het Humanistisch Verbond, en bachelorstudente Danique Kannekens.Ook werd de Leo Polak Scriptieprijs uitgereikt aan Madeleine Kievits. Er was muziek van De Ministers, van UvH alumnus Tim Driessen.

Lees hier de toespraak van Boris van der Ham
Lees hier de toespraak van Danique Kannekens.
Lees hier meer over de scriptie van Madeleine Kievits en de laudatio van Joachim Duyndam.
Luister hier naar muziek van De Ministers.

Vervolgens werden eredoctoraten uitgereikt aan drie gerenommeerde wetenschappers die een belangrijke rol hebben gespeeld voor de Humanistiek: prof.dr. Carol Ryff, prof.dr. Joan Tronto en Nobelprijswinnaar prof.dr. Amartya Sen.
Lees hier de laudatio van prof.dr. Peter Derkx voor prof.dr. Carol Ryff.
Lees hier de laudatio van prof.dr. Carlo Leget voor prof.dr. Joan Tronto.
Lees hier de laudatio van prof.dr. Hans Alma en Henk Manschot voor prof.dr. Amartya Sen.
Lees hier de toespraak van Amartya Sen.

Prof. dr. Amartya Sen

Prof. dr. Carol Ryff

Prof. dr. Joan Tronto


 

http://www.uvh.nl/archief-nieuwsberichten/januari-2014/impressie-dies-natalis-nobelprijswinnaar-amartya-sen-carol-ryff-en-joan-tronto-ontvangen-eredoctoraten-van-25-jarige-uvh?swords=sen