Analyse en Advies

De Sen Foundation draagt regelmatig bij aan analyses van buitenlands beleid voor de Nederlandse regering, geïnteresseerde politieke partijen en de media. Regelmatig wordt mediacommentaar geleverd aan de Nederlandse radio en televisie over kwesties van Europese politiek en mondiale vraagstukken. Zie Adviesraad Internationale Vraagstukken voor meer dan honderd studies over urgente vragen op het gebied van buitenlands beleid.