Kwetsbaarheid voor oorlogen en rampen

Bedreigingen van oorlogen en andere politieke rampen

Op een kruispunt van internationale verbindingen, is Nederland erg kwetsbaar voor verstoringen. De bevolking verwacht dat het hoge verzorgingsniveau en de vrede steeds worden gewaarborgd door de overheid, sociale instellingen en bedrijven. Maar kunnen zij dat blijven doen in een tijd van oorlog in en om Europa heen, en diverse andere crises? Het is al bijna 77 jaar vrede in West-Europa; voor West-Europa een zegen, na twee vernietigende wereldoorlogen. De recente oorlogen in de Balkan, het Midden-Oosten en nu in Oost-Europa hebben nog geen diepe sporen in het leven van veel Nederlanders getrokken.

Bekijk de lezing hier

Podcasts

Podcast #8 Podcast met Hope XXL

Hope XXL gaat met Joris Voorhoeve in gesprek over geluk en naastenliefde en over arm en gelukkig of rijk en ongelukkig zijn. We hebben het over de vraag in hoeverre we de klimaatproblemen nog kunnen keren. Hij deelt zijn ideeën over vraagstukken op het gebied van energie, economie en klimaat. Ook inkomensongelijkheid en de voordelen van het betalen van belastingen komen aan bod. We hebben het over vrijheid, kapitalisme, marktwerking, vrijheid en natuurlijk Corona. We bespreken in deze interessante aflevering met Joris Voorhoeve verder nog hoe we het ongeluk moeten aanpakken en over hoe weinig het in feite kost om de grootste problemen van deze tijd aan te pakken.

Luister hier naar de podcast

Making Sense

Goed bestuur

Dezer dagen blijkt opnieuw veel misverstand over goed bestuur en democratie te bestaan. Die twee zijn niet aan elkaar gelijk. Waar het om gaat is deugdelijk bestuur samen te stellen dat ook democratisch is omdat er vertrouwen van een meerderheid van de volksvertegenwoordiging is. Goed bestuur is bestuur dat in het belang is van de bevolking op lange termijn. Dat moet dus een  goed te verantwoorden afweging zijn van de verschillende belangen van de diverse groepen, op de lange termijn, want korte termijn belangen en deelbelangen horen niet te domineren. Goed bestuur houdt ook rekening met de belangen van buurlanden, bondgenoten en toekomstige generaties. Daar ontbreekt het vaak aan.

<!–

  • Ukraine Project
  • Drinking Water
  • Sustainable Development Goals

–>

Meer

Onderwijs

We bieden cursussen, gastcolleges en trainingen aan over vredesopbouw, VN-activiteiten en ontwikkelingssamenwerking. We geven een zomercursus aan de Haagse Hogeschool en begeleiden master- en doctoraalscripties aan de Universiteit Leiden. Deze omvatten vredesopbouw na conflict, internationale betrekkingen, internationale organisaties en actuele vraagstukken.

Meer

Dit is Sen

De Sen Foundation is een non-profitorganisatie voor onderzoek en onderwijs op het gebied van internationale samenwerking. Ze werd opgericht in 2009. Onderzoekers, docenten en studenten dragen bij aan het bevorderen van betere mondiale relaties. De Stichting werkt samen met instellingen voor hoger onderwijs en officiële en particuliere organisaties voor humanitaire hulp en internationale ontwikkeling.

Meer