Kwetsbaarheid voor oorlogen en rampen

Bedreigingen van oorlogen en andere politieke rampen

Op een kruispunt van internationale verbindingen, is Nederland erg kwetsbaar voor verstoringen. De bevolking verwacht dat het hoge verzorgingsniveau en de vrede steeds worden gewaarborgd door de overheid, sociale instellingen en bedrijven. Maar kunnen zij dat blijven doen in een tijd van oorlog in en om Europa heen, en diverse andere crises? Het is al bijna 77 jaar vrede in West-Europa; voor West-Europa een zegen, na twee vernietigende wereldoorlogen. De recente oorlogen in de Balkan, het Midden-Oosten en nu in Oost-Europa hebben nog geen diepe sporen in het leven van veel Nederlanders getrokken.

Bekijk de lezing hier

Monthly Podcast

Podcast #8 Podcast with Hope XXL

Hope XXL gaat met Joris Voorhoeve in gesprek over geluk en naastenliefde en over arm en gelukkig of rijk en ongelukkig zijn. We hebben het over de vraag in hoeverre we de klimaatproblemen nog kunnen keren. Hij deelt zijn ideeën over vraagstukken op het gebied van energie, economie en klimaat. Ook inkomensongelijkheid en de voordelen van het betalen van belastingen komen aan bod. We hebben het over vrijheid, kapitalisme, marktwerking, vrijheid en natuurlijk Corona. We bespreken in deze interessante aflevering met Joris Voorhoeve verder nog hoe we het ongeluk moeten aanpakken en over hoe weinig het in feite kost om de grootste problemen van deze tijd aan te pakken.

Luister hier naar de podcast

Making Sense

Maatschappelijke stages

In Nederland worden de verschillen tussen hoog- en laag-opgeleiden, veel- en weinigverdieners en groepen van verschillende geografische en culturele of religieuze achtergrond groter. Het Sociaal-Cultureel Planbureau meldt toenemende segregatie. Het geweld tegen hulpverleners, politie en volksvertegenwoordigers groeit. Het vertrouwen in de overheid en de volksvertegenwoordiging wankelt. Het lijkt erop dat de samenhang van de maatschappij en de steun voor een rechtsordelijke democratie afneemt.
Om die ontwikkelingen te keren kan worden overwogen een systeem in te voeren van maatschappelijke stage.

More

Education

We offer courses, guest lectures, and training on Peacebuilding, UN activities and Development Cooperation. We teach a summer course at The Hague University of Applied Sciences and supervise Master and Ph.D. theses at Leiden University. They include Peacebuilding after Conflict, International Relations, and International Organisations as well as Current Issues.

More

News/ Announcements

These are the current news/ announcements:

This is Sen

The Sen Foundation is a not-for-profit organisation for research and education in the field of international cooperation. It was established in 2009. Researchers, teachers and students contribute to promoting better global relations. The Foundation is also certified as an educational institution for professional courses. It cooperates with institutions for higher education and official and private organisations for humanitarian aid and international development.

More