De Sen stichting verzorgt op verzoek gastcolleges en trainingen inzake vredesopbouw, vraagstukken van de VN en ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van diverse instellingen voor hoger onderwijs, zoals: vredesopbouw na conflict en actuele vraagstukken van internationale organisaties.

De stichting heeft in 2014, 2015 en in 2016 de zomercursus-module Human Security, Rights and Development verzorgd voor de Summer School van de Haagse Hogeschool.

In juli 2016 heeft de Sen Foundation een studiereis naar Oekraïne georganiseerd, met bezoeken aan Berlijn, Warschau, Lviv, Kiev, Odessa en Chernobyl. Er waren 17 deelnemers van diverse universiteiten en hogescholen. Het verslag hiervan wordt eind augustus 2016 gepubliceerd.

Tevens heeft de Sen Foundation bijgedragen aan de The Third Hague Peace Conference.
Honderd jaar geleden zou – zonder tussenkomst van de Eerste Wereldoorlog – de derde internationale Vredesconferentie in Den Haag hebben plaatsgevonden. Een eeuw later werd De Derde Haagse Vredesconferentie georganiseerd. Van 1 t/m 3 juli vonden er lezingen en debatten plaats en gingen studenten van over de hele wereld met elkaar in gesprek.
Centraal stond de nieuwe generatie studenten en hun ideeën over het effectief handhaven van vrede en het verbeteren van de mensenrechten. Studenten uit de hele wereld konden een essay schrijven over deze onderwerpen en de inzenders van de beste honderd essays waren uitgenodigd de conferentie bij te wonen. Een selectie van de essays is gepubliceerd in een boek.
Je kunt de essaybundel hier bekijken.