Onderwijs

De Sen Foundation is een non-profit organisatie voor onderzoek en onderwijs in internationale samenwerking. We bieden cursussen, gastcolleges en trainingen over vredesopbouw, VN-activiteiten en ontwikkelingssamenwerking. Onze recente cursussen op bachelor- en masterniveau aan de Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool omvatten vredesopbouw na conflict, internationale betrekkingen, internationale organisaties en actuele vraagstukken. We begeleiden ook Master en Ph.D. scripties aan de Universiteit Leiden.

De Sen Foundation leidt onderzoeksstudenten op door hen de mogelijkheid te bieden om onder begeleiding onderzoeksartikelen te schrijven en te publiceren. Klik hier om gepubliceerde artikelen te bekijken.

Een van onze jaarlijkse activiteiten is de Summer School Security, Human Rights, and Development aan de Haagse Hogeschool. Klik hier om meer te lezen over de summer school.