Boeken

 • Wereld in beweging

  16 augustus 2019Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse Keizer

  Wereld in Beweging - Joris Voorhoeve, Saskia Rademaker en Reitse KeizerEen nieuwe en derde druk is verschenen in augustus 2021

  De wereld verandert snel. Hoe moeten wij ons op de toekomst voorbereiden? Dat begint met een goed begrip van hoe de wereld feitelijk in elkaar zit, wat de drijvende krachten zijn, hoe machtspolitiek van de grote mogendheden op andere landen inwerkt en aan welke eisen van volkenrecht en politieke ethiek goed beleid hoort te voldoen. Ook de werking van de mondiale economie en van internationale organisaties als de VN, de NAVO en de EU is erg belangrijk.

  Dit studieboek geeft een inleiding in de leer van de internationale betrekkingen. Deskundigen leggen helder uit hoe de huidige politieke wereld is ontstaan, wat er op de agenda van het buitenlands beleid staat, en in welke richting de mondiale problematiek zich ontwikkelt.

  Wat is het risico op nieuwe oorlogen? Zou de Europese Unie uiteen kunnen vallen? Waarom is er ontwikkelingssamenwerking? Hoe op te treden tegen agressie en schendingen van het volkenrecht en de rechten van de mens? Hoe kunnen kleine, maar welvarende en moderne landen als Nederland en België zich staande houden en voor een veilige toekomst helpen zorgen? Horen we vooral het nationale belang te behartigen of moeten we ons als echte wereldburgers opstellen? Hoe is er opbouwende invloed uit te oefenen, als burger, kiezer, politicus, belangenbehartiger of activist voor goede doelen?

  Dat zijn relevante vragen die steeds opnieuw, kritisch nadenkend, moeten worden beantwoord om betere resultaten te boeken. Wereld in Beweging is een handreiking daarvoor.

  Koop het boek hier

 • Veilige Gebieden

  1 juli 2015 Joris Voorhoeve

  In 1995 werd de enclave Srebrenica, die tijdens de oorlog in voormalig Joegoslavië door de VN was uitgeroepen tot ‘veilig gebied’, onder de voet gelopen door Servische troepen. Srebrenica telde ongeveer 40.000 Bosniërs. De VN-blauwhelmen uit Nederland die daar gestationeerd waren, waren niet in staat om het gebied te verdedigen. De agressors, onder leiding van generaal Ratko Mladic, doodden vele duizenden Bosniërs. Ongeveer 7.500 mensen worden nog vermist. Velen van hen werden in de jaren daarna dood teruggevonden in massagraven.

  Hoe had deze gruweldaad voorkomen kunnen worden? Wat was de rol van de Nederlandse blauwhelmen, de VN en de geallieerden? Deze massamoord roept veel vragen op. In dit boek heeft Joris Voorhoeve nieuw materiaal toegevoegd aan de vele bestaande studies. Het boek onderzocht ook veertien andere gevallen van zeer kwetsbare concentraties van burgers en vluchtelingen die ernstige risico’s liepen op massamoord in verschillende landen en regio’s.

  Het doel van het boek is om beter ‘veilig gebied’-beleid van de VN te helpen ontwerpen, gebaseerd op de mislukkingen uit het verleden. Het boek trekt daartoe vijftig belangrijke beleidsconclusies. De auteur, die destijds in het Nederlandse kabinet zat, concludeert dat tijdige inzet van luchtmacht het cruciale middel is om dergelijke bevolkingsgroepen te redden. Zijn hypothese is, dat in het geval van Srebrenica de VN-secretaris-generaal niet bereid was de beloften aan de Nederlandse regering na te komen dat adequate luchtmacht de lichtbewapende en kleine groep vredeshandhavers zou bijstaan, een cruciale omissie was. Ook hadden Groot-Brittannië en Frankrijk met de VS afgesproken op dat moment geen luchtmacht in te zetten tegen het Servische leger. De enclave viel door gebrek aan steun.

  De inhoud van dit boek was het onderwerp van een prime-time televisiedocumentaire van een uur in 2015. Daarop volgde een officieel onderzoek, in opdracht van het Nederlandse kabinet, naar het beleid van de drie bondgenoten. Onwil om inlichtingenbestanden uit die tijd te delen leidde tot een onbeslist debat, dat twijfel zaaide over de veronderstelling dat gebrek aan luchtmacht cruciaal was. De auteur blijft echter bij deze veronderstelling.

  Amsterdam: Atlas-Contact

  Koop het boek hier

 • Negen plagen tegelijk

  October 2, 2013 Joris Voorhoeve

  How can we survive the future if climate change, civil wars and conflict over resources increase the tensions in the world? One out of seven persons is suffering from hunger. Meanwhile, the world population is growing. The interdependency between the growing consumption of the rich and poverty and corrupt administrations in third world countries, as well as the spread of weapons and new diseases will become disastrous if policies don’t improve. In Negen Plagen Tegelijk, Joris Voorhoeve explains what citizens can do and how the Netherlands might be able to contribute. He also describes how the European Union and the UN can approach major challenges. Stories of people who fight for better policies show that inspiring persons can make a big difference. They encourage the reader to confront the threats and challenges of the 21st century.

  Buy the book here

  The Dutch version of the book, Negen Plagen, can be found here:
  Negen plagen tegelijk – Joris Voorhoeve