Amartya Sen

Amartya Sen

De Sen Foundation is vernoemd naar Amartya Sen (1933), een bekende Indiase econoom en filosoof die momenteel doceert aan Harvard University.

Amartya Sen is een Nobelprijswinnaar economie voor zijn wetenschappelijk werk in filosofie en economie gericht op vrijheid en armoedebestrijding. Zijn werk is verspreid in meer dan dertig taalgebieden. In 1981 toonde Sen in Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation dat hongersnoden niet noodzakelijk het gevolg zijn van voedseltekorten, maar dat ze vooral veroorzaakt worden door armoede en ongelijkheid.

In Development as Freedom (1999) stelde Sen dat het elimineren van onvrijheid essentieel is voor ontwikkeling. Daarbij herdefinieerde hij positieve vrijheid als de mogelijkheid hebben om persoonlijke keuzes te maken die nodig zijn voor zelfontplooiing en overleving, en negatieve vrijheid als de afwezigheid van beperkingen door anderen op persoonlijke middelen om te overleven.

Mede dankzij zijn inspanningen is het jaarlijkse Human Development Report van het United Nations Development Program tot stand gekomen, waarin de rangorde van landen niet langer wordt bepaald door het gemiddelde inkomen, maar door een index van levensduur, opleiding en koopkracht. In zijn boek The Idea of Justice (2009) stelt Sen dat een rechtvaardige samenleving tot stand komt door onrechtvaardigheden zoals armoede, honger en politieke onderdrukking uit te bannen. Ondanks zijn hoge leeftijd reist Sen nog steeds de wereld rond om lezingen te geven en velen te inspireren.

Statuten & jaarverslagen